Inwestowanie

Inwestowanie jest procesem gospodarczym, który podlega sterowaniu ekonomicznemu, dokładnie tak samo jak wszelkie inne procesy związane z działalnością przedsiębiorstwa/spółki. Sterowanie inwestycjami ma na celu określenie, jakie style nakładów majątkowych trzeba ponieść. Jest to więc proces identyfikowania, planowania, oceniania i finansowania kluczowych projektów majątkowych przedsiębiorstwa/spółki. Lokowanie są fantastycznie ważne z następujących powodów: ogrom ponoszonych nakładów, długotrwałości procesu, wpływu na przyszły stan przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki). Dlatego wymagają one zwłaszcza ostrożnych, systematycznych analiz. Na rozwiązanie problemów majątkowych składają się następujące szczegóły:

–          określenie wymagań przedsiębiorstwa, których zaspokojenie wymaga zastosowania procesu inwestycyjnego,

–          określenie majątkowych sposobów przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych w odniesieniu do sformułowanych potrzeb,

–          zebranie stosownych treści dotyczących poszczególnych możliwości w celu przeprowadzenia ich oceny,

–          określenie metod oceny projektów finansowych,

–          dokonanie obliczeń przy zastosowaniu wybranych metod rachunku,

–          określenie kryteriów, według których dany projekt inwestycyjny ma być zaakceptowany,

–          wskazanie projektów inwestycyjnych, spełniających przyjęte kryteria,

–          szczegółowe określenie środków finansowania wybranych projektów,

–          finansowanie przyjętych projektów inwestycyjnych zgodnie z planem,

–          systematyczny nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego aż do rozpoczęcia eksploatacji[1].

 

Skutkiem podjętych decyzji finansowych są określone rozmiary przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki) , a oprócz tego jego postęp. Z dużą dokładnością rzecz ujmując, decyzje finansowe mogą dotyczyć:

–          nabycia różnych składników aktywów (materialnych i niematerialnych),

–          transferu środków finansowych do innych  organizacji gospodarczych (nabycie ich akcji lub obligacji, operacje fuzji albo tworzenie holdingów finansowych, terminal pos),

–          lokat kapitałowych w bankach albo towarzystwach ubezpieczeniowych.

Szerzej temat wyborów finansowych jest omówiony w kategorii “Decyzje finansowe – metody oceny projektów”

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.