Klimat się zmienia przekształca

Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi około trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego obszaru ziemi. Jednak od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane przez czynniki zewnętrzne , a dodatkowo czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi. W wypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka , a oprócz tego czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmian klimatycznych zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a oprócz tego chmury. Do gazów cieplarnianych, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony oraz inne. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany oraz dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko związane jest z obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Ziemi.  Jednakże dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego działania freonów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.