Plan Balcerowicza w mojej ocenie

Balcerowicz musi odejść! Takie hasła słyszeliśmy w bardzo wielu przypadkach, ale dlaczego musi? Tak de fakto wszystko rozbijało się o zamiar przebudowy polskiej gospodarki, która w 1989 roku stanęła przed nowymi perspektywami na najbliższy czas, niemniej jednak także zagrożeniami. Na dzień dzisiejszy niejeden krytycznie ocenia podjęte funkcjonowania, niemniej jednak czy ze stuprocentową pewnością słusznie? Czy gdyby nie radykalne zmiany wprowadzone w bardzo szybkim czasie Polska wyglądałaby tak dobrze? Czy w sklepach z całą pewnością mielibyśmy taki wybór? W chwili obecnej dzięki powstaniu wielu indywidualnych przedsiębiorstw takich jak na przykład. eservice mamy sposobność płacenia karta w sklepach, co w 1989 roku było kosmiczna mrzonką. Właśnie w sklepach wystarczy zainstalować terminal pos aby korzystać z dobrodziejstw kapitalizmu. Tego nawet jedna osoba nie umie powiedzieć, niemniej jednak przyjrzyjmy się, na czym polegał intencja Balcerowicza.

W dość krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie kilku miesięcy, Minister Finansów Leszek Balcerowicz wraz z grupą ekspertów przygotował program transformacji gospodarczej, znany później powszechnie jako Intencja Balcerowicza. Pomiędzy fachowców ważną rolę odgrywali doradcy zagraniczni (priorytetowo Amerykanin Jeffrey Sachs) i polonijni (profesor Stanisław Gomułka). Program ten opublikowano w październiku 1989 roku, a już w grudniu zaaprobował go Parlament. Zamysł zakładał gruntowną przebudowę we wszystkich dziedzinach gospodarki. Przeżycie do nowego systemu miało się odbyć natychmiastowo – na dzień wprowadzenia reformy ustalono 1 stycznia 1990 roku (co w rzeczywistości miało się okazać bardzo nieproste do zaprojektowania).

Całą operację transformacji można podzielić na dwa etapy:

–      pierwszy (mini – w granicach kilku miesięcy) – miał na celu osiągnięcie stabilizacji gospodarczej, czyli przede wszystkim likwidację inflacji;

–      drugi (dłuższy – mierzony nie w miesiącach, a w latach) – zakładał przekształcenia instytucjonalne i 90 rzeczowe polskiej gospodarki.

Na dzień dzisiejszy żyje nam się z całą pewnością dość dobrze, na tle innych państw chociażby Ukrainy czy Białorusi jesteśmy krainą mlekiem i miodem płynącą. Z cała pewnością radykalnie wprowadzony zamiar był ciężarem, niemniej jednak społeczeństwo polskie uniosło go po to aby w chwili obecnej żyło się nie gorzej

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.