Pogotowie ratunkowe

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

Wyposażenie

Śmigłowiec Agusta A109 Power Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podczas Międzynarodowego Pikniku Lotniczego “Góraszka” w 2007

Śmigłowiec Mi-2 Plus LPR podczas lotu

Do wiosny 2011 r. w użyciu były także wycofane śmigłowce Mi-2 plus. Firma Eurocopter, ze własnym modelem EC135, została określona na dostawcę 23 maszyn i jednego symulatora lotu. Pierwsza maszyna wylądowała na lotnisku Warszawa-Babice 10 września 2009 roku. Pozostałe 22 śmigłowce były dostarczone do końca 2010 roku (przekazanie 2 ostatnich maszyn odbyło się 16 grudnia 2010 roku). Konieczność zmiany helikopterów wynikała m.in. z braku certyfikatu JAR-OPS 3 dla użytkowanych dotychczas śmigłowców Mi-2plus , a ponadto nieprzystawania tego sprzętu do współczesnych założeń i norm ratownictwa lotniczego. Bacząc na na konieczność szkoleń i zapoznania z nowym sprzętem pierwsze nowe helikoptery LPR weszły do służby (HEMS) na przełomie wiosny i lata 2010, ostatnie przekazano wiosną 2011 roku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.