Prace maturalne z polskiego

Nauczyciel języka polskiego na początku nauki w klasie maturalnej musi udostępnić uczniom listę tematów do wyboru (prace maturalne). Z listy udostępnionych tematów maturzysta decyduje się na jeden i formułuje możliwość jego wykonania, który przekazuje do akceptacji nauczycielowi języka polskiego. Jeżeli na liście nie ma tematu odpowiadającego maturzyście, występuje ewentualność wymyślenia własnego tytułu zanim zostanie zaprezentowana lista tematów. Wtedy praca musi mieć związek z literaturą.

W trakcie wyboru tematu uczeń liceum musi się kierować nie tylko jakością nabytej wiedzy z języka polskiego, ale głównie osobistymi pasjami. Powinno się mieć na uwadze, że prezentacje z języka polskiego nie kontrolują wyłącznie informacji z literatury, ale pozwalają ujawnić umiejętność samodzielnego myślenia.

Wiele tematów ma charakter ogólnikowy i zostawia swobodę w sposobie realizacji. Najważniejsze jest by prezentacja maturalna pozostawała zgodna z posiadaną wiedzą nie jedynie z zakresu polonistyki (np. uczeń pasjonujący się II wojną światową powinien zdecydować się na prezentację maturalną opartą na lekturach z tego okresu, ktoś mający zdolności plastyczne powinien zdecydować się na temat odnoszący się do malarstwa, zaś miłośnicy sportu mogą pisać o języku komentarzy sportowych). Przy doprecyzowywaniu tematu pracy powinno się jasno nazwać jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i film.

W trakcie wyboru, trzeba przywiązać uwagę na słowa – klucze danej prezentacji maturalnej podkreślające cel pracy np. rola danego motywu literackiego. Są to określenia, które nadają tematowi określony kierunek. Ponadto, powinno się pomyśleć o doborze tematu pod kątem znajomości epok literackich, twórczości wyselekcjonowanych pisarzy, a także wybranych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.