Prezentacje maturalne z języka polskiego

Nauczyciel polskiego na początku roku szkolnego w klasie maturalnej musi zaprezentować uczniom listę tematów maturalnych (prezentacje maturalne). Z listy zaprezentowanych prezentacji z języka polskiego uczeń klasy maturalnej wybiera jeden i formułuje strategię jego sporządzenia, który przekazuje do akceptacji poloniście. Jeżeli w spisie nie ma tematu odpowiadającego maturzyście, istnieje możliwość zaproponowania własnego tytułu nim zostanie zaprezentowana szkolna lista tematów. W takim razie praca maturalna musi mieć powiązanie z literaturą.

Podczas wyboru tematu uczeń klasy maturalnej musi się kierować nie tylko jakością zdobytej wiedzy z polskiego, ale w głównej mierze swoimi pasjami. Powinno się mieć na uwadze, że prace maturalne nie odzwierciedlają tylko zagadnień książkowych, ale pozwalają ujawnić zdolność dorosłego argumentowania.

Większość prac ma charakter uniwersalny i pozostawia swobodę w realizacji. Istotne jest by prezentacja maturalna była zgodna z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu filologii polskiej (np. licealista interesujący się historią XX wieku mógłby zdecydować się na prezentację maturalną opartą na książkach z tego przedziału czasu, ktoś mający zdolności plastyczne mógłby poruszyć temat odnoszący się do malarstwa, zaś zafascynowani sportem powinni pisać o komentarzach sportowych). Przy doprecyzowywaniu tematu prezentacji maturalnej powinno się jasno wyrazić jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i film.

Przy wyborze, trzeba zwrócić uwagę na słowa – klucze ustalonej prezentacji podkreślające cel prezentacji np. funkcje danego motywu książkowego. Są to wyrażenia, które nadają pracy określony kierunek. Dodatkowo, trzeba pomyśleć o doborze tematu pod względem znajomości epok, twórczości określonych poetów, a także wybranych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.