Studia MBA

szkoły wyższe które dają szansę skończenia kształcenia z programem MBA często współpracują z zagranicznymi szkołami wyższymi, często też dają słuchaczom szansę wyjazdu na edukację do zagranicznej placówki – dotyczy to jednak tylko niektórych placówek z programem MBA. Zwyczajem jest, że studenci takich studiów mają wykłady z zagranicznymi lektorami. 

Rekrutacja na uczelnie z programem studiów MBA nie jest tylko formalnością, kandydat musi okazać się dyplomem ukończenia kształcenia na konkretnym kierunku, znajomością języka obcego, a w przypadku wielu renomowanych szkól wyższych – także ponad rocznym praktyką w karierze profesjonalnej. Mniej renomowane placówki oferują tok studiów z programem Master of Business Administration bez tego wymogu

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.