Studia MBA

Uczelnie które dają szansę skończenia studiów z programem MBA często współpracują z zagranicznymi szkołami wyższymi, często też dają słuchaczom szansę wyjazdu na studia do zagranicznej placówki – dotyczy to jednak tylko niektórych placówek z programem MBA. Zwyczajem jest, że studenci takich studiów mają wykłady z zagranicznymi lektorami. 

wstępna kwalifikacja na uczelnie z programem studiów MBA nie jest tylko formalnością, kandydat musi okazać się dyplomem ukończenia studiów na konkretnym kierunku, znajomością języka obcego, a w przypadku wielu renomowanych szkól wyższych – także ponad rocznym doświadczeniem w karierze profesjonalnej. Mniej renomowane uczelnie oferują tok studiów MBA bez tego warunku

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.