Testy na aplikację on-line

Postępowanie kwalifikacyjne na aplikacje prawnicze od wielu już lat posiada formę testu. Zauważa się, że testy prawnicze, jak żadna inna forma sprawdzania wiedzy, w sposób obiektywny weryfikuje edukację kandydata na radcę prawnego. Bajecznie ważne jest jednakże to, w jaki sposób konstruowane są testy na aplikacje prawnicze, bo tylko prawidłowo ułożone pytania są w stanie spełnić własną funkcję.

Pierwszym warunkiem, jaki muszą spełniać pytania testowe, jest to, ażeby oparte były na obowiązujących przepisach prawnych, wyrażonych w aktach normatywnych. Niedopuszczalne jest formułowanie testów prawniczych, które koncentrują się wokół kwestii powodujących dowolne rozbieżności czy kontrowersje w nauce. Pytanie musi być tak utworzone, ażeby faktycznie nie było uwagi, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Testy na aplikacje prawnicze nie w każdej chwili realizują ten warunek, czego dobitnym dowodem jest to, że w każdym roku dziesiątki zdających odwołują się od wyników egzaminu konkursowego, podważając między innymi jednoznaczność pytań. Wyroki WSA w wielu przypadach potwierdziły, że niektóre pytania testowe na egzaminie na aplikację były wątpliwe i możliwa była więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź.

Testy na aplikacje prawnicze z poprzednich lat, które można przeczytać na stronie testy-aplikacje.com, warto przejrzeć żeby zorientować się, jak takie pytania mogą wyglądać praktycznie.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.