Testy na aplikację on-line

Egzamin wstępny na aplikacje prawnicze od kilku już lat ma formę testu. Twierdzi się, że testy prawnicze, jak żadna inna forma sprawdzania wiedzy, w sposób sprawiedliwy weryfikuje edukację kandydata na adwokata. Niezwykle ważne jest jednakże to, w jaki sposób tworzone są testy na aplikacje prawnicze, bo jedynie prawidłowo utworzone pytania są w stanie realizować swoją funkcję.

Zasadniczym warunkiem, jaki muszą realizować pytania testowe, jest to, ażeby oparte były na obowiązujących przepisach prawnych, wyrażonych w kodekstach. Niedopuszczalne jest układanie testów prawniczych, które dotykają kwestii budzących dowolne rozbieżności czy kontrowersje w nauce. Pytanie musi być tak ułożone, by rzeczywiście nie było sugestie, że tylko jedna odpowiedź jest właściwa.

Testy na aplikacje prawnicze nie w każdej sytuacji realizują ten postulat, czego dobitnym dowodem jest to, że w każdym roku setki zdających odwołują się od wyników egzaminu wstępnego, podważając między innymi jednoznaczność pytań. Wyroki sądów administracyjnych w wielu wypdkach potwierdziły, że niektóre pytania testowe na egzaminie na aplikację były wątpliwe i możliwa była więcej niż jedna właściwa odpowiedź.

Testy na aplikacje prawnicze z poprzednich lat, które można przeczytać na stronie testy-aplikacje.com, warto przeglądnąć by mieć wiedzę, jak takie pytania mogą wyglądać w praktyce.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.