Badanie gruntu

Miło zapraszam do wizyty na stronie spółki geologicznej , której nazwa to Felkel i Guś. Jest to spółka doświadczona, która posiada firmowe biura w Poznaniu a także Wolsztynie. Powstała przy udziale abiturientów geologii z takimi specjalizacjami jak geologia inżynierska i hydrogeologia Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność naszej firmy to między innymi badanie gruntu pod budowę. Pracownicy opisywanej spółki są to fachowcy aktywni i posiadający długą praktykę. Spółka kooperuje też z innymi profesjonalistami, umożliwiając w ten sposób zapewnienie klientom kompleksowej obsługi z obszarów związanych z badaniem gruntów. Kooperacja też odnosi się do zagadnień akademickich, opisywana firma jest w ciągłej współpracy z kadrą akademicką takich uniwersytetów jak Uniwersytet Zielonogórski i UAM w Poznaniu. Sfera usług praktykowanych przez firmę geologiczną Felkel i Guś jest to w szczególności: geotechnika, czyli badania gruntów w celach budownictwa, projekty, wykonywanie fundamentów oraz nawierzchni drogowych. Następna oferowana usługa powiązana jest z geologią inżynierską, bazuje na obliczaniu realiów wodno-gruntowych odnośnie budowania struktur budowlanych. Firma oferuje również usługi połączone z hydrogeologią a konkretnie odnajdywanie jak też pomiary ilości wód podziemnych, analiza ruchu wody w skałach i pomiary toku procesów i transformacji chemicznego składu wód podziemnych, jak też sposobów zmierzających do usunięcia wody z wykopów budowlanych. Wykonane projekty odnoszą się do rodzajów usług powiązanych z miejscami budownictwa, zarówno mieszkaniowego jak też firmowego, budynków użytku publicznego jak na przykład kanalizacja. Odnoszą się one również do determinowania sytuacji środowiska gruntowego i wodnego w takich miejscach jak na przykład tereny zanieczyszczone.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.