Bojlery elektryczne

Piece akumulacyjne dynamiczne,są to urządzenia bardziej zaawansowane technicznie w stosunku do ogrzewaczy statycznych mają w bloku akumulacyjnym kanał poprzez który przepływa powietrze wymuszone działaniem wentylatora. Ogrzewacze te mają izolację termiczną znacznie lepszą od ogrzewaczy statycznych co sprawia ,że ciepło do pomieszczenia oddawane jest przede wszystkim przez wydmuchiwane z kanału powietrze. Dobra izolacja cieplna umożliwia przetrzymywanie zgromadzonego w ogrzewaczu ciepła , przy wyłączonym wentylatorze poprzez znaczne okresy czasu ( do kilkunastu godzin) . Praca wentylatora jest sterowana przez pokojowy albo tygodniowy programator  temperatury. Zastosowanie tygodniowego programatora umożliwia na implementację temperatury w pomieszczeniu do własnych wymagań ( obniżenie temperatury gdy nas nie ma w lokalu, oraz rozładowanie w określonej godzinie gdy wracamy na przykład: z pracy).Dzięki temu mamy możliwosć oszczędności cen eksploatacji. Ponieważ istnieje możliwość nierozładowania ogrzewacza w ciągu jednego cyklu dobowego ma on wbudowany ogranicznik temperatury bloku akumulacyjnego zabezpieczający przed przeładowaniem ogrzewacza a tym samym nadmiernym wzrostem jego temperatury. Pod kątem instalacyjnym pewną cechą ogrzewacza akumulacyjnego z dynamicznym rozładowaniem jest konieczność doprowadzenia do każdego ogrzewacza dwóch odwodów zasilania . Jeden z nich o dużej mocy ,tzw.obwód energii pozaszczytowej, zasila elementy grzejne ,  drugi o bardzo małej mocy ok. 20W, tzw.obwód energii całodobowej, sterowany poprzez regulator temperatury pomieszczenia , zasila wentylator. Ogrzewacze z dynamicznym rozładowaniem pozwalają na dostanie bardzo stabilnej temperatury w pomieszczeniu w ciągu doby, dlatego stosowane są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, jak i pomieszczeń funkcjonalności publicznej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.