Ból kolana

Czym natomiast w istocie jest ból kręgosłup u człowieka? Jest on częścią układu kostnego. Na tyle bardzo istotną, iż z perspektywy mechaniki jest nadzwyczajny. Z jednej strony, przez własną sztywność, nadaje sylwetce człowieka jej charakterystyczny wygląd odróżniający go od najbardziej wręcz rozwiniętych zwierząt. Wyprostowana postawa ciała jest bowiem charakterystyczna wyłącznie dla człowieka. I to w tej chwili postawa Oraz dodatkowo inteligencja odznacza człowieka od świata zwierząt. Człowiek pochylając się, prostując, skacząc, siedząc nie zdaje sobie sprawy ze stopnia, w jakim w te wszystkie czynności jest zaangażowany ból kręgosłup. To on na sobie dźwiga ciężar głowy , a dodatkowo obu kończyn górnych. Umożliwia, zwłaszcza kończynom górnym, pozostanie doskonałymi narzędziami do wykonywania najbardziej złożonych czynności.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.