Charakterystyka kandydata

Assessment Centre to metoda wybrania spomiędzy kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Sposoby są różnorakie. Przeważnie kilkoro kandydatów tworzy zespół, której są przyporządkowane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farbki oraz długopisy. Ma ona za cel wykonać dziesięć kartek okolicznościowych wedle reguł. Każda kartka papieru ma być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie musi być rysunek powiązany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo firmy, które razem zespół musi stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku pozwala wyłonić spośród zespołu osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej twórczą, uległą itd. Na ukończenie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, aby grupa czuła presję, co także wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł fachowców, który w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.