Co można powiedzieć o Ruchu Palikota?

Ruch Palikota, czyli w skrócie Ruch PL lub po prostu RP, jest to jedna z partii politycznych, która zdobywa sobie w ciągu ostatnich lat bardzo duże zainteresowanie. Ugrupowanie to zostało utworzone przez Janusza Palikota i oficjalnie zarejestrowane pierwszego czerwca dwa tysiące jedenastego roku, kiedy to założony przez tego polityka Ruch Poparcia był zagrożony wykreśleniem z ewidencji. Obok Ruchu Palikota działa sprzyjające mu stowarzyszenie o nazwie ruch poparcia palikota. Na czele wspomnianego stowarzyszenia stoi Armand Ryfiński. Partia ta wydaje również gazetę pod tytułem: ,Po prostu Polska”, która tyczy się obecnych wydarzeń w Polsce i jej polityce. Do ugrupowania tego należą w ogromnej liczbie przypadków mężczyźni i kobiety niezaangażowane poprzednio w żaden typ działalności politycznej , a dodatkowo w bardzo wielu sytuacjach działacze związani przedtem z innymi dużymi partiami, głównie takimi jak Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. Początki partii posiadają miejsce w lipcu dwa tysiące dziesiątym roku, kiedy to Janusz Palikot został wydalony z Platformy Obywatelskiej za kontrowersyjne wypowiedzi na zagadnienie katastrofy w Smoleńsku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.