Co myśleć o GMO?

Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, niemniej jednak stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby dany hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niebywale intensywne, ale też dźwięki niepożądane. Za duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Może dosłownie prowadzić do bardzo poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli może powodować uszkodzenia narządu słuchu. Oprócz tego hałas może wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W wypadku dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki może wręcz dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Poza tym można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach użyteczności publicznej , a ponadto terenach wypoczynkowych , a dodatkowo hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.