Executive Search

Program Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę merytoryczna, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w raporcie. Przedsiębiorstwo, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna albowiem dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich powinności oraz wykonywała powierzone zadania w stopniu niezadowalającym. fachowcy, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która zapewnia, iż wybrana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem przedstawiani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Najczęściej wybór jest na tyle celny, iż nowy pracownik mocno związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami są w sprawozdaniu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.