Gdzie konkretnie oraz za jaką kwotę przeprowadzić Analizę Wody?

Badanie wody trzeba wykonywać okresowo w celu dobrania optymalnego sposobu jej oczyszczania. Przeprowadzana analiza kompozycji chemicznej oraz bakteriologicznego powala ocenić na ile jest zdatna do spożycia.

 

Miejsca, gdzie można wykonać próbkowanie wody, na życzenie ludzi indywidualnych, to np.: punkty sanitarno-epidemiologiczne (sanepid), pracowanie laboratoryjne, które działają na wyższych uczelniach, prywatne pracowanie (np. http://ekolab.pl), a  też niektóre spółki oferujące sprzedaż filtrów do wody.

 

Punktów jest kilka, a koszt?

Kwoty zależą od faktu w jakim aspekcie chcemy zrealizować analizę. Kompleksowa analiza – czyli fizykochemiczna oraz bakteriologiczna – waha się w granicach 350-500 złotych. Jednostkowe analizy, jakich możemy sobie zażyczyć to badania fizyko-chemiczne, bądź jedynie bakteriologiczne.

Dodatkowe wydatki odnoszą się do analiz poszerzonych, które wykonywane są wtedy, kiedy chcemy poznać zawartość danego składnika.

 

Próbkę wody należy przekazać do laboratorium, gdzie przeprowadzane są tego rodzaju badania, w specjalnym do tego przeznaczonym pojemniku, albo przekazać to osobom pracującym w pracowniach laboratoryjnych, niemniej jednak wtedy musimy liczyć się z faktem, że koszt analizy wzrośnie.

 

Czas oczekiwania na wyniki takiego stylu analiz to wiele dni.

Otrzymaną dokumentację można porównać z zaleceniami określonymi w Rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia. Jeśli otrzymane dane nie będą dostatecznie dobre, należy zorientować się jakimi metodami można ją uzdatnić.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.