Idzie wiosna, będą brudne chodniki

Elektroniczne dźwiękowe odstraszacze ptaków ( Birdchaser ) naśladuje dźwięki drapieżników takich jak orły, jastrzębie i sowy, które są postrachem dla drobniejszego ptactwa. Ptaki wyczuwają naturalne zagrożenie ze strony swojego naturalnego wroga i omijają teren strzeżony przez Birdchaser. Dzięki niemu pozbędziesz się niechcianych latających “gości” tj. wróble, wrony, szpaki, gołębie, kosy oraz inne ptactwo, którego towarzystwo jest nieporządane. Dodatkowo na otwartym terenie nasze urządzenie odstrasza drobne gryzonie, które w naturze boją się odgłosów drapieżników. Tryb pracy Auto Mode: W tym trybie dioda LED miga w zależności od ustawionej długości emitowanego dźwięku. Odstęp emitowania odgłosów można ustawić w przedziale 5-30 minut. Głośność dźwięku regulowana jest pokrętłem, a należy ją ustawić odpowiednio do wielkości terenu na którym pracuje urządzenie. Tryb AUTO zaleca się stosować kiedy obszar, na którym pracuje odstraszacz jest bardziej rozległy. Zaleca się montowanie odstaszacza w miejscu, które nie będzie zakłócać jego pracy. W celu zapewnienia efektywnej pracy zaleca się sprawdzenie jego działania w różnych miejscach, celem wybrania najkorzystniejszej lokalizacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.