IKE

Z funduszem inwestycyjnym wiążą się również dodatkowe opłaty w ramach członkostwa. Zdajmy sobie sprawę z faktu, iż takie opłaty mogą dojść nawet do 10 % rocznego kapitału. Opłata manipulacyjna (dystrybucyjna, która jest pobierana w momencie przystąpienia do funduszu, albo w momencie odejścia od danego funduszu. Wszystko związane jestz rodzajami jednostek, które nabywamy.

Emerytalny wiek u mężczyzn i kobiet jest inny. Wszystkie kobiety mogą rozpocząć emeryturę mając sześćdziesięciu lat. Natomiast mężczyźni – 65 lat. Osobom, które urodziły się po 31.12.1948 r. emerytura przysługuje niezależnie od długości okresu, w którym składki zostały pobierane lub nie.

III Filar obejmuje zarówno IKE, Pracowniczy Program Emerytalny oraz Ubezpieczenia na życie, których wyjaśniać nie należy, jednak konto ike trzeci filar ma możliwość być nieznane nam wszystkim.

Konta oszczędnościowe. Specjalny rodzaj rachunku bankowego, który jest połączeniem konta rozliczeniowego , a dodatkowo tradycyjnej lokaty bankowej. Konto oszczędnościowe, jak sama nazwa wskazuje, służy do gromadzenia i oszczędzania gotówki. Założyć je możemy w większości banków w Polsce.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.