Inteligentny budynek

Nowoczesne budownictwo musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo użytkownikom i mieszkańcom. Dlatego w tym momencie Inteligentny Budynek stał się tak śpiesznie czymś zwykłym. Inteligentny dom czasem przypomina obiekty futurystyczne widziane jeszcze do niedawna jedynie na ekranie telewizora. Codzienność prędko rozpowszechniła jednak te wynalazki, aby nie tylko ułatwić gospodarowanie domem, ale także zapewnić bezpieczeństwo i pozwolić na oszczędzanie. Inteligentne instalacje sterują zypełnym gospodarstwem domowym. Do nich zaliczamy sterowanie ogrzewaniem, alarmami, systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dodatkowo przeciwwłamaniowych. Pełne sterowanie jest ustawiane za pomocą pulpitu znajdującego się w domu lub za pomocą komend wydawanych poprzez wiadomości Sms z telefonu komórkowego, w razie potrzeby droga internetową. Otwieranie bram wjazdowych, otwieranie garażu i drzwi wejściowych to podstawowe funkcje systemów inteligentnych. Standardem jest również alarm przeciwwłamaniowy z systemem monitorowania wnętrza lokalu mieszkalnego na odległość. Za radą komendy przez GPRS włączamy kamery, które upowszechniają nam podgląd pomieszczeń na odległość pod naszą nieobecność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.