Inwestowanie

Inwestowanie jest procesem gospodarczym, który podlega sterowaniu ekonomicznemu, tak samo jak wszystkie inne procesy powiązane z działalnością przedsiębiorstwa. Sterowanie inwestycjami ma na celu określenie, jakie typy nakładów finansowych należy ponieść. Jest to więc proces identyfikowania, planowania, oceniania i finansowania podstawowych projektów majątkowych przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych. Lokowanie są bajecznie istotne z następujących powodów: ogrom ponoszonych nakładów, długotrwałości procesu, wpływu na przyszły stan przedsiębiorstwa/korporacji. Dlatego wymagają one szczególnie ostrożnych, systematycznych analiz. Na rozwiązanie problemów inwestycyjnych składają się następujące detale:

–          określenie wymagań przedsiębiorstwa, których zaspokojenie wymaga użycia procesu inwestycyjnego,

–          określenie finansowych możliwości przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki) w odniesieniu do sformułowanych wymagań,

–          zebranie stosownych treści dotyczących poszczególnych możliwości w celu przeprowadzenia ich oceny,

–          określenie metod oceny projektów inwestycyjnych,

–          dokonanie obliczeń przy zastosowaniu wybranych metod rachunku,

–          określenie kryteriów, według których dany projekt inwestycyjny ma być zaakceptowany,

–          wskazanie projektów inwestycyjnych, spełniających przyjęte kryteria,

–          szczegółowe określenie środków finansowania wybranych projektów,

–          finansowanie przyjętych projektów inwestycyjnych zgodnie z planem,

–          systematyczny nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego aż do rozpoczęcia eksploatacji[1].

 

Wynikiem podjętych decyzji inwestycyjnych są określone rozmiary przedsiębiorstwa/spółki , a dodatkowo jego postęp. Z dużą dokładnością rzecz ujmując, decyzje inwestycyjne mogą dotyczyć:

–          nabycia różnorakich składników aktywów (materialnych i niematerialnych),

–          transferu środków majątkowych do innych  organizacji gospodarczych (kupienie ich akcji lub obligacji, operacje fuzji lub tworzenie holdingów majątkowych, terminal pos),

–          lokat kapitałowych w bankach lub towarzystwach ubezpieczeniowych.

Szerzej zagadnienie decyzji inwestycyjnych jest omówiony w dziale “Decyzje finansowe – metody oceny projektów”

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.