Jak inwestować w firmie

Zdyscyplinowane korporacji osiągają maksymalną rentowność nakładów kapitałowych korzystając z wyrafinowanych technik oceny projektów finansowych przed wprowadzeniem ich w życie. Nie chodzi tu jedynie o określenie, czy ewentualny dochód z danego projektu usprawiedliwia zapalenie mu zielonego albo czerwonego światła. Rozsądek podpowiada, że największe szanse na sukces będziemy mieć wówczas, gdy zdecydujemy się poświęcić nasz czas i pieniądze na najbardziej opłacalne projektyProjekty, o których mowa mogą dotyczyć nowych inwestycji w terminal pos lub przemian mających na celu zwiększenie rentowności istniejących środków.

W wyniku realizacji zaakceptowanych projektów majątkowych uzyskuje się różnorodne efekty: środki trwale, zwiększenie wartości środków obrotowych , a ponadto wartości niematerialne i prawne. Wydarzenia losowe mogą spowodować powstanie strat i przychodów nadzwyczajnych, a zaniedbanie i niekompetencja powodują szkody i straty, w rezultacie może wystąpić utrata zainwestowanych wartości. Nakłady, które nie przyniosły efektów, pomniejszają zainwestowane kapitały i nie stanowią wartości środków trwałych i obrotowych

Wszelkie projekty inwestycyjne dotyczą przyszłych przepływów inwestycyjnych. Problem polega na tym, że przyszłość zawiera w sobie niepewność, misją zatem wszystkich technik omówionych w tej prace jest zmniejszenie tej niepewności.  Nie mogą one jednak oddalić trudności związanych z powzięciem decyzji; wielką wadą tych technik jest, iż jeżeli już menedżer niewolnicza trzyma się formuł i wyłącznie na ich bazie dokonuje obliczeń i podejmuje decyzje, mogą one być złe. Menedżerowie muszą rzetelnie dokonywać ocen. Muszą brać pod uwagę doświadczenia rynkowe swoje i spersonalizowanych kolegów. Muszą oceniać dopracowanie projektu do innych przedsięwzięć firmy , a ponadto w równej mierze wystrzegać się pokusy wspaniałych okazji, jak i rezygnowania z projektu, kiedy nie wydaje się ekscytujący. Za wszystko to bowiem płaci się menedżerom. Podsumowując przy ustalaniu wyborów inwestycyjnych należy pamiętać, że:

–          Należy brać pod uwagę rozkład czasowy przepływów gotówkowych i prawdopodobieństwo, że jakiś wariant będzie nie trafiony,

–          Dyskontowanie przepływów gotówkowych do ich aktualnej wartości daje bardziej realistyczny pogląd na zwrot nakładów na projekt niż ścisłe arytmetyczne obliczenia i musi spełniać test przydatności projektu.

–          Zdecydowana większość matematyków może z łatwością posłużyć się komputerem, lecz musi pamiętać, że podjęcie wyborów stanowi najważniejszą sprawę i nie można się jej wyrzekać na rzecz automatycznego działania

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.