Jak układać kostkę brukową

Brukowanie chodnika przez brukarzy to wydatek rzędu około 40-60 zł za metr kwadratowy za samą robociznę. Możemy zrobić to sami jeśli mamy czas i chęci.Fachowiec po prostu zrobi to od nas lepiej, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, za co musimy mu niestety zapłacić.

Co będzie nam potrzebne?

– szpadel

– oprzyrządowanie do ustawienia poziomów

– ubijarka

– kruszywo do podbudowy

– chudziak – mieszanka cementowo-piaskowa

– obrzeże

– kostka brukowa piasek cement

– taczki i przyrządy do sprzątnięcia miejsca pracy

Zaczynając pracę związaną z ułożeniem kostki brukowej ważne jest oznaczenie podjazdu słupkami ze sznurkiem. Po ustaleniu granicy podjazdu możemy przystąpić do kopania koryta. Głębokość koryta zależy od rodzaju gleby. W tym etapie wykonujemy niwelację terenu, wyrównanie podstawy do planowanej powierzchni.

Następnym etapem układania kostki brukowej jest ustawienie krawężników. Warto przede wszystkim zaplanować, żeby szerokość drogi odpowiadała wielokrotności szerokości kostki, tak aby później nie trzeba było przycinać każdej kolejnej kostki bruku.

Gdy mamy wytyczoną linię krawężników, możemy przystąpić do wysypywania i ubijania podbudowy – czyli kruszywa lub tłucznia. Na podbudowę wysypywana jest luźna posypka cementowo-piaskowa, którą później poziomujemy i wyrównujemy do wyznaczonego poziomu (przy pomocy sznurka i poziomicy). Grubość tej warstwy powinna wynosić od 5 do 10 cm. Należy pamiętać o ustawieniu spadków. Następnie rzędami ciasno układamy kostkę brukową. Po ułożeniu dobijamy kostkę do podłoża i na końcu rozprowadzamy na powierzchni piasek.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.