Kamienie na szaniec jako powieść o dorastaniu

Na wygląd krajowej twórczości silne piętno wywarła najstraszniejsza wojna XX wieku. Po zaprzestaniu akcji zbrojnych wybrani pisarze długo poszukiwali odpowiedniego języka, który pozwoliłby pisać o okrutnych wydarzeniach. Próbowali wyłowić z wielu faktów te w największym stopniu wstrząsające i przedstawić je m.in. literaturze faktu.

 

Próbą konfrontacji z tematem wojny jest dzieło Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Autor wykorzystał w sporej mierze autentyczne historie, bo osobiście udzielał się w konspiracji i walkach z hitlerowcami. Lektura opisuje sposób zachowania młodych ludzi w perspektywie walki o niepodległość i niewoli. Skrupulatnie mówi jak przebiegały akcje małego sabotażu. Młodzi chłopcy w otoczeniu wojennym musieli prędko stać się dorosłymi i przekształcić młodociane rozrywki na prawdziwą działalność zbrojną. Ukazuje m.in. wykonana przy obecności młodych akcję w Celestynowie. Autor stosuje także motyw powstania by mówić o starciach, jakie rozegrały się w polskiej stolicy podczas II wojny światowej.

 

Kamienie na szaniec” to nie tylko opowieść o walkach Polaków z hitlerowcami. To również opowieść o dorastaniu, o patriotyzmie. Późniejsze pokolenia, czytając tę historię miało możliwość oprzeć się na zachowaniach Alka, Rudego i Zośki, którzy prywatne życie poświęcili dla niepodległości Polski. To opowieść o niezwykłychideałach służby, o bohaterach, którzy potrafią pięknie żyć i wznieść się ponad przeciętność.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.