Kierunek studiów socjologia

studia socjologiczne są stworzone dla kandydatów o zacięciu humanistycznym, którzy lubią rozpatrywać życie społeczne grupy, a w przyszłości przekształcić to na karierę zawodową. Absolwenci kierunku studiów Socjologia – wydziału często spełniają się w pracy w jednostkach statystycznych, bądź w terenie prowadzą badania na określony temat. 

Pomimo tego że socjologia nie znajduje się na szczycie zestawienia najbardziej popularnych kierunków, ani najbardziej opłacalnych pod względem przyszłej kariery, to wciąż warto rozważyć studia na tym profilu jeżeli jest się zainteresowanym problemami społecznymi. Kandydaci na kierunek socjologia muszą mieć podstawy teoretyczne z dziedziny historii i dziedzin społecznych, jako podwaliny pod przyszłą wiedzę

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.