Kierunek studiów wzornictwo

Kierunek Wzornictwo jest dziedziną nauczania osiągalną zarówno na uczelniach artystycznych, jak i technicznych. Nabyte w trakcie kształcenia umiejętności, między innymi umiejętność planowania i czytania specyfikacjitechnicznej, dają osobom kończącym studia szansę zdobycia pracy w firmach i zespołach projektowych, jak i podjęcia samodzielnej pracy artystycznej. 

kształcenie się na kierunku studiów wzornictwo przyciąga tych absolwentów szkół średnich których hobbywiążą się ze sztuką. Kierunek ten łączy ze sobą zarówno zagadnienia techniczne, jak i zajęcia skupiające się na umiejętnościach plastycznych studentów. sprawdzenie plastycznych uzdolnieńma miejsce już podczas egzaminów wstępnych; kandydat musi przedstawić swoje prace

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.