Kierunki studiów

Przeglądając oferty krajowych szkół wyższych każdego roku można zauważyć nowe kierunki studiów. Fizyczne podstawy kryminalistyki, wzornictwo czy mediteranistyka to tylko część z nich. Zaobserwować można tendencję do specjalizacji w różnych branżach, dlatego rzadko pojawiają się nowe kierunki wielowymiarowe. W innowacyjności królują natomiast kierunki studiów podyplomowych, których tematyka z założenia musi być węższa. O ile takie studia podyplomowe wydają się rozsądnym rozwiązaniem i umożliwiają zdobycie specjalizacyjnej wiedzy zawodowej, to przyszli studenci powinni wybrać raczej specjalności, które oferują im szerszą podstawę teoretyczną, a dopiero na następnych stopniach uniwersyteckiej edukacji – wąsko sprofilowane kierunki studiów. Tak na przykład wiedza o teatrze czy krytyka literacka powinna być raczej specjalnością na studiach magisterskich lub podyplomowych niż odrębnym kierunkiem studiów licencjackich. Obecnie na rynku pracy niezbędna jest z jednej strony specjalistyczna wiedza, z drugiej zaś możliwość ciągłego rozwoju w różnych dziedzinach. Dlatego drogę ku wyższemu wykształceniu należy zacząć na takich kierunkach studiów, które zapewnią solidne i wystarczająco szerokie podstawy do dalszego rozwoju.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.