Kierunki zamawiane

Zamawianie kierunków rozpoczęto w 2008 roku, aby ustabilizować sytuację na rynku pracy, przesyconym abiturientami kierunków humanistycznych. W tym celu rząd zamawia kierunki techniczne i matematyczne i promuje je, poprzez oferowanie stypendiów studentom. 

Studia na kierunkach zamawianych dają większe możliwości zatrudnienia, ponieważ ewoluujące sektory ekonomii same wskazują, absolwenci jakich specjalizacji będą najbardziej poszukiwani. A popyt oznacza zamawianie konkretnych specjalności, głównie związanych z profilami studiów technicznymi. Opłaca się zatem studiować kierunki zamawiane

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.