Kody pocztowe na świecie

Kanada

Regiony różnych skryptów pocztowych w Kanadzie

Kanadyjski kod pocztowy jest rozbudowany z sześciu znaków w schemacie: X9X 9X9, gdzie X jest literą a 9 cyfrą. Trzeci i czwarty znak jest oddzielony spacją. Dla przykładu: K1A 0B1 jest przypisany dla poczty w Ottawie, jednakże kod H0H 0H0 jest zarezerwowany dla Świętego Mikołaja.

Niemcy

Programy poszczególnych regionów w Niemczech

W Niemczech kod pocztowy składa się z 5 cyfr. Tak jak w Polsce, pierwsza cyfra oznacza okrąg pocztowy.

20355 – Hamburg
15236 – Frankfurt/Oder
01219 – Dresden

Historia

Po raz pierwszy oznakowania miejscowości cyframi zastosowała w 1853 r. poczta Thurn und Taxis.

W 1941 r. wprowadzono w Rzeszy Niemieckiej dwucyfrowy system kodów pocztowych.

W 1962 r. w RFN i w 1965 r. w NRD wprowadzono odrębne systemy oznakowań, składające się z czterocyfrowego kodu miast.

1 lipca 1993 r. wprowadzono obowiązujący aktualnie wspólny system programów pocztowych.

Stany Zjednoczone Ameryki


kody pocztowe w Stanach Zjednoczonych

Kod pocztowy nazywany jest w Stanach Zjednoczonych ZIP (Zone Improvement Intencja) Code. Tak jak również w Polsce kody są 5-cyfrowe ale bez dywizu. Pierwsza cyfra odpowiada pewnej grupie stanów jej przypisanych. Druga i trzecia cyfra odpowiada poszczególnym regionom (lub wielkim miastom) w danej grupie.

Z reguły pierwsze trzy cyfry określają urząd odpowiedzialny za sortowanie poczty dla całego regionu. Dany urząd ma możliwość posiadać więcej niż jeden trzycyfrowy numer. Czwarta i piąta cyfra wyznaczają małe miasteczka, wioski albo dzielnice/przedmieścia wielkich miast. Przykład: 43209 (4=Ohio,32=Columbus,09=Bexley)

1-wszy kod dla danego sektora w ogromnej liczbie przypadków przydzielany jest największemu miastu w tym regionie. Kolejne programy zazwyczaj korespondują alfabetycznie z nazwami kolejnych miast, miasteczek i wiosek.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.