Kwiaty w wazonie.

Dzięki wazonom można małym nakładem pracy wytworzyć najbardziej prostą ozdobę stołu. Wysokość wazonów zastosowanych na stół rzadko przekracza 14 cm, najmniejsze zaś mają wysokość 6 cm. Wazony te mogą być pękate, kuliste, butelkowate, wąskoszyjkowe, kubkowate, kielichowate lub dzbankowate. Ilość osadzonych w nich kwiatów uzależniony jest od średnicy otworu, pojemności i stabilności, kształt jednak ma możliwość być dowolny. Od średnicy otworu zależy też łatwość umycia wazonu.
Kształt wazonu wymaga określonego uformowania bukietu, ponieważ naczynie i kwiaty powinny produkować harmonijną ogół. Bukiet w wąskim wazonie musi być strzelisty, wazony o falistych konturach narzucają kwiatom także taki układ.
W kulistych wazonach umieszcza się w zdecydowanej większości przypadków obfite bukiety okrągłych kwiatów.
Znamy kilka sposobów układania kwiatów w wazonie. Omówimy je starannie w dalszych rozdziałach. Układając kwiaty w wazonie na stół, rezygnujemy natomiast ze środków pomocniczych. Wszystkie łodygi opieramy na dnie wazonu i na brzegu otworu. Stoją one swobodnie w wodzie w przeciwieństwie do związanych w bukiet lub zamieszczonych w podkładzie. Zależnie od gatunku kwiatów stosuje się dwa sposoby wkładania do wazonu.

Ważne żeby kwiaty zostały również elementem cereminii ślubnej. Śluby poznań to gwaracja najlepszej kwiatowej ekspozycji.
Z kwiatów, które są efektywne wyłącznie w masie, układa się w ręku bukiet i wstawia go do wazonu. Do takich kwiatów należą: stokrotka pospolita (Bellis perennis), groszek pachnący (Lathyrus odoratus), fiołek wonny (Viola odorata), zawilce (na przykład. Anemone coronaria i mieszańce Anemone japonica) i tak dalej. Większe kwiaty innych gatunków wkłada się do wazonu kolejno: najpierw kwiaty, które wynajdą się na skraju, ich łodygi tworzą w wazonie lejek. Między te krzyżujące się łodygi wsuwa się ostrożnie kwiaty mające wypełnić wnętrze bukietu. Szczególnie piękny kwiat umieszczamy pośrodku. Ten okrągły bukiet jest “solidny”, zdradza natomiast brak pomysłowości. Pożądana jest pewna fantazja, trzeba zróżnicować długość łodyg, biorąc pod uwagę a przy tym proporcje! Obowiązują w tym względzie następujące reguły:
– wysokość widocznej części bukietu w wazonie nie powinna przekroczyć półtorakrotnej wysokości wazonu;
szerokość bukietu ma możliwość przekroczyć największą średnicę naczynia najwyżej o jej połowę z każdej strony.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.