Kwiaty w wazonie.

Dzięki wazonom można małym nakładem pracy stworzyć prostą ozdobę stołu. Wysokość wazonów przeznaczonych na stół rzadko przekracza 14 cm, najmniejsze zaś mają wysokość 6 cm. Wazony te mogą być pękate, kuliste, butelkowate, wąskoszyjkowe, kubkowate, kielichowate albo dzbankowate. Ilość zamieszczonych w nich kwiatów uzależniony jest od średnicy otworu, pojemności i stabilności, kształt jednakże może być dowolny. Od średnicy otworu zależy też prostota umycia wazonu.
Kształt wazonu wymaga określonego uformowania bukietu, ponieważ naczynie i kwiaty powinny wyprodukować harmonijną całość. Bukiet w wąskim wazonie musi być strzelisty, wazony o falistych konturach narzucają kwiatom również taki układ.
W kulistych wazonach umieszcza się w większości sytuacji obfite bukiety okrągłych kwiatów.
Znamy kilka możliwości układania kwiatów w wazonie. Omówimy je z uwagą w dalszych rozdziałach. Układając kwiaty w wazonie na stół, rezygnujemy natomiast ze środków pomocniczych. Wszelkie łodygi opieramy na dnie wazonu i na brzegu otworu. Stoją one swobodnie w wodzie w przeciwieństwie do związanych w bukiet lub zamieszczonych w podkładzie. Zależnie od gatunku kwiatów stosuje się dwa sposoby wkładania do wazonu.

Ważne żeby kwiaty zostały też elementem cereminii ślubnej. Śluby poznań to gwaracja najlepszej kwiatowej ekspozycji.
Z kwiatów, które są efektowne wyłącznie w masie, układa się w ręku bukiet i wstawia go do wazonu. Do takich kwiatów należą: stokrotka pospolita (Bellis perennis), groszek pachnący (Lathyrus odoratus), fiołek wonny (Viola odorata), zawilce (na przykład. Anemone coronaria i mieszańce Anemone japonica) itd. Większe kwiaty innych gatunków wkłada się do wazonu kolejno: najpierw kwiaty, które poszukają się na skraju, ich łodygi tworzą w wazonie lejek. Między te krzyżujące się łodygi wsuwa się ostrożnie kwiaty mające wypełnić wnętrze bukietu. W szczególności piękny kwiat umieszczamy pośrodku. Ten okrągły bukiet jest “solidny”, zdradza jednakże brak pomysłowości. Pożądana jest pewna fantazja, trzeba zróżnicować długość łodyg, uwzględniając w dodatku proporcje! Obowiązują w tym względzie następujące reguły:
– wysokość widocznej części bukietu w wazonie nie powinna przekroczyć półtorakrotnej wysokości wazonu;
szerokość bukietu ma możliwość przekroczyć największą średnicę naczynia najwyżej o jej połowę z każdej strony.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.