Magazynowanie zboża

W celu obietnice jak najlepszych warunków przechowywania, magazynowanie zboża powinno spełniać wszelkie wymogi techniczne i technologiczne. Temperatura powinna być bez przerwy kontrolowana, by utrzymać określoną wilgotność ziarna. Ziarno może być przechowywane w silosach metalowych z promieniowym i pionowym przepływem powietrza. Zbiorniki te są w kształcie walca albo wieloboku, o wysokości większej od średnicy albo innego wymiaru liniowego, charakteryzującego wielkość podstawy. Przechowywanie zboża w komorach o dużej masie ze względu na ich szczelność jest niekorzystne, ponieważ ziarno jest odcięte od dostępu powietrza. Składowana masa zbożowa powinna mieć jak najniższą wilgotność i temperaturę aby uniknąć rozwoju pleśni. Tego typu ziarno ma możliwość być składowane przez dłuższy czas bez konieczności przerzucania go. Zboże ma możliwość być również składowane w magazynach płaskich. Aby ograniczyć straty w trakcie takiego magazynowania powinno się przedtem ziarno poddać procesowi suszenia i aktywnego wietrzenia. W celu uzyskania jak najlepszych efektów magazynowania należy uwzględnić różne czynniki wpływające na ten proces m.in. ilość ziarna, długość czasu składowania, cel magazynowania, przestrzeganie zasad i warunków przechowywania, jak również wszelkiego stylu koszty powiązane z magazynowaniem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.