Magazynowanie zboża

W celu obietnice jak najlepszych warunków przechowywania, magazynowanie zboża powinno spełniać wszystkie wymogi techniczne i technologiczne. Temperatura powinna być bez ustanku kontrolowana, by utrzymać określoną wilgotność ziarna. Ziarno może być przechowywane w silosach metalowych z promieniowym i pionowym przepływem powietrza. Zbiorniki te są w kształcie walca lub wieloboku, o wysokości większej od średnicy lub innego wymiaru liniowego, charakteryzującego wielkość podstawy. Przechowywanie zboża w komorach o dużej masie ze względu na ich szczelność jest niekorzystne, ponieważ ziarno jest odcięte od dostępu powietrza. Składowana masa zbożowa powinna posiadać jak najniższą wilgotność i temperaturę ażeby uniknąć rozwoju pleśni. Tego rodzaju ziarno ma możliwość być składowane przez dłuższy czas bez konieczności przerzucania go. Zboże może być również składowane w magazynach płaskich. Aby ograniczyć straty podczas takiego magazynowania powinno się wcześniej ziarno poddać procesowi suszenia i aktywnego wietrzenia. W celu uzyskania jak najlepszych efektów magazynowania należy uwzględnić różne czynniki wpływające na ten proces m.in. ilość ziarna, długość czasu składowania, cel magazynowania, przestrzeganie zasad i warunków przechowywania, jak też wszelkiego stylu koszty powiązane z magazynowaniem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.