Nad Niemnem jako epopeja

W polskiej tradycji literackiej ważne miejsce zajmują epopeje narodowe. Obok najbardziej znanej, którą stanowi “Pan Tadeusz” dostrzeżemy również inną publikację, która mieści paradygmaty tego ponadczasowego gatunku. Nad NiemnemOrzeszkowej to powieść, która została opublikowana w czasach pozytywizmu. Kreśli ona obszerną panoramę życia polskiego ziemiaństwa.

Pierwszoplanowi bohaterowie to mieszkańcy dworu w Korczynie. Po walkach niepodległościowych niezmiennie spotykają się z problemami z płynnością finansową. Mimo to ich dwór dość często odwiedzają lepiej sytuowani sąsiedzi i reprezentanci arystokratycznych rodów. Obok ziemiaństwa pozytywistka zaprezentowała też pozycję biednej – której bliżej do chłopów niż szlachty. Pomimo uciążliwej sytuacji wiedzą jak być wdzięcznym za proste życie, a z pewnością czują się Polakami.

Obok konfliktów w powieści Nad Niemnem została też przedstawiona wartość zachowania obyczajów i obrzędów oraz nielekkiej pracy. Autorka twierdzi, że tylko dzięki tym wartościom można szczęśliwie żyć w trudnych czasach w niepewnych czasach.

Dla tych, dla których moralne napomknienia nie są interesujące dzieło przedstawia odmienną tematykę. Jest to temat powstającej miłości między młodym Bohatyrowiczem, a córką Orzelskiego. Z początku na ich drodze do spełnienia powstaje wiele komplikacji, na przykład Orzelska nie potrafi pracować fizycznie, mimo to ostatecznie opowiedziana historia kończy się optymistycznie, a młodzi wyznają sobie uczucie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.