Pan Tadeusz – wstęp do analizy

Najbardziej cenioną narodową książką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz stworzył swą epopeję kiedy mieszkał na emigracji, gdy Rzeczpospolita znajdywała się pod okupacją obcych państw. Próbował zapisać odchodzący świat ziemiaństwa i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia znaczny przekrój szlacheckiego życia społecznego. Maluje egzystencję i obyczaje występujące na prowincji. Oprócz podstawowego wątku – to jest wydarzeń odbywających się w Soplicowie po przyjeździe jednego z głównych bohaterów, możemy w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachty, intrygi miłosne czy opisy grzybobrania. Kanwą dzieła jest spór o nieruchomość miedzy dwoma wpływowymi klanami. Fabułę dopełniają barwne opisy przyrody, a spomiędzy nich te poświęcone: ogrodowi.

Na uwagę zasługuje niesłychanie bogaty język, jakim została opowiedziana książka. Na niemal każdej stronicy znajdziemy charakterystyczne metafory i epitety. Odbiorców zadziwić powinna niespotykana dbałość o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to również unikalne źródło historyczne przedstawiające zachowanie szlachciców z początku XIX wieku. Także z powodu tego powinno być znane każdemu mieszkańcowi Polski, a także obywatelom innych krajów próbujących poznać polską kulturę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.