Pisanie prac – ogólne zasady

1. Plan powinien być zwykły (maksymalnie 3 poziomowy: rozdział, podrozdział, punkt), przejrzysty (informować o zawartości pracy), Rozdział musi zawierać przynajmniej dwa podrozdziały, a podrozdział przynajmniej dwa punkty.

2. Należy zachować właściwe proporce pośród rozdziałami i podrozdziałami (powinny być zbliżone objętościowo), wstęp i zakończenie nie powinny przekraczać 10 % całej pracy. 

3. Tytuły poszczególnych rozdziałów powinny wiązać się z tematem pracy, niemniej jednak tytuł rozdziału nie może być jednakowy z tytułem całej pracy, a tytuł podrozdziału identyczny z tytułem rozdziału (tytuły muszą zawierać przynajmniej cztery  słowa)

Przy produkowaniu planu, a szczególnie biorąc się za pisanie prac trzeba przestrzegać następujących reguł:

  • Kompletności, polegającej na uwzględnianiu w pracy wszystkich bardzo istotnych elementów ( koncentrowaniu na nich wątpliwości)  i unikaniu zbędnych elementów  nie związanych z celem pracy.
  • Podporządkowania, każda cześć pracy musi wynikać z tematu i celu pracy oraz dodatkowo ogólnej myśli rozwiązania przyjętych zadań, przy czym poszczególne zagadnienia pokazywane w pracy muszą wynikać z poprzednich w metodę logiczny; każda następna część pracy powinna stanowić kontynuacje części poprzedniej i jednocześnie być fundamentem części po niej następującej
  • Wyłączności, polegającej na tym, że danego zagadnienia nie można omawiać kilka razy w różnych miejscach

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.