Prace maturalne

Polonista po rozpoczęciu roku szkolnego w klasie maturalnej powinien pokazać licealistom listę tematów maturalnych (prace maturalne). Z listy zaproponowanych prezentacji z języka polskiego licealista wybiera jeden i formułuje sposób jego realizacji, który przedstawia do akceptacji nauczycielowi. Jeśli w spisie nie ma tytułu odpowiadającego maturzyście, zachodzi możliwość wymyślenia własnego tytułu zanim zostanie ogłoszona szkolna lista tematów. Wtedy praca maturalna musi mieć związek z literaturą.

Przy wyborze tematu licealista powinien się kierować nie wyłącznie ilością zdobytej wiedzy z języka ojczystego, ale w pierwszej kolejności własnymi zamiłowaniami. Powinno się pamiętać, że prezentacje z języka polskiego nie kontrolują jedynie informacji z literatury, ale pozwalają pokazać umiejętność samodzielnego argumentowania.

Sporo tematów ma charakter ogólnikowy i zostawia swobodę w realizacji. Kluczowe jest by praca maturalna była zgodna z posiadaną wiedzą nie wyłącznie z zakresu polonistyki (np. uczeń interesujący się wiekiem XX może wybrać prezentację maturalną opartą na lekturach z tego czasu, ktoś lubiący plastykę mógłby poruszyć temat poświęcony malarstwu, zaś kibice mogą napisać o komentarzach sportowych). Przy precyzowaniu tematu prezentacji maturalnej należy przejrzyście opisać jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i film.

W trakcie wyboru, powinno się przywiązać uwagę na słowa – klucze danej pracy maturalnej uwypuklające cel prezentacji maturalnej np. rola ustalonego motywu. Są to ustalenia, które nadają prezentacji określony kierunek. Poza tym, powinno się pomyśleć o doborze tematu pod kątem wiedzy z okresów literackich, dzieł wybranych artystów, a także proponowanych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.