Program pomocy dla zwolnionych

Outplacement to metoda łagodnych zwolnień. Najczęściej dla byłych pracowników przyszykowane są programy, które mają na celu pomoc w znalezieniu nowego stanowiska pracy. Pracodawca decyduje się na taką metodę gdy pragnie by dobro imię firmy zostało zatrzymane. Istnieją również takie firmy, którym dobro pracownika leży na sercu. W sytuacji kiedy w firmie potrzebne są cięcia budżetowe i redukcja etatów, atmosfera jest napięta. Jednakże istnieją firmy, które same znajdują pracę dla swoich byłych pracowników w zaprzyjaźnionych firmach, które potrzebują dodatkowego personelu. W praktyce wygląda to wtedy tak, że pracownik co prawda jest zwalniany ale od razu znajduje zatrudnienie w innej firmie. Dobrze jest kiedy firma działa w takim samym segmencie rynku, lecz w momencie kiedy nad głową krąży widmo bezrobocia, dla nikogo nie jest problemem przekwalifikowanie się. Outplacement to nie tylko estetyczne powiedzenie żegnam. Jest to wyraz poważania dla pracownika, który poświecił przedsiębiorstwu kawałek swojego życia i jego zwolnienie nie wynika z nienależytego wykonywania powierzonych mu obowiązków ale z przyczyn zewnętrznych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.