Przypomnienia SMS o prezentacji

Platforma TideMobile oferuje pełen zakres usług mobilnych dla firm, których biznes oparty jest na sprzedaży bezpośredniej. Usługi marketingu bezpośredniego SMS skupiają się wokół wysyłania przypomnień SMS o spotkaniu albo także o prezentacji. Jest to wygodna i ceniona przez odbiorców forma indywidualnego podejścia do klienta. Oprócz standardowych SMS wysyłanych do odbiorców cennym narzędziem jest także SMS Voice (VMS), który może być użyty także do umówienia się na prezentację u klienta produktów firmy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.