Sąd rejonowy

Historia sądów i sądownictwa łączy się bezpośrednio z historią ludzi, gdyż ludzie od niepamiętnych czasów popadali w konflikty ze sobą i próbowali je na różne sposoby rozstrzygać. Najprostszym sposobem rozwiązywania konfliktów były rozwiązania fizyczne, jak wojny czy zabójstwa niewygodnych członków społeczności. Z czasem, w miarę rozwoju myśli ludzkiej tego typu rozwiązania zostały zepchnięte na bok, a w ich miejsce pojawiły się próby rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowej. Początkowo takie spory rozwiązywały osoby posiadające szczególne cechy (przede wszystkim doświadczenie życiowe), jednak z biegiem czasu funkcje te przejęły wyspecjalizowane organy państwowe np Sąd rejonowy   Opole.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.