Studia doktoranckie

Obecnie studia studia doktoranckie są trzecim stopniem procesu bolońskiego. Umożliwiają uzyskanie wykształcenia w określonej dyscyplinie nauki, a także przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Ponieważ na studia doktoranckie przyjmowane są osoby dorosłe zazwyczaj mają one już określone plany. To sprzyja świadomym wyborom, które na pewno przyniosą efekt w przyszłości. 

Skutkiem wprowadzenie procesu bolońskiego jest niepewny status uczestników studiów doktoranckich w Polsce. Doktoranci nie są bowiem ani żakami , ani pracownikami naukowymi. Jest to rezultat starcia się dwóch tradycji organizacji takich studiów: kontynentalnej i anglosaskiej. W tradycji anglosaskiej doktorant jest studentem, a na studia doktoranckie można zapisać się już po zdobyciu tytułu licencjata. Zdobycie tytułu magistra następuje wtedy w trakcie studiów doktoranckich. Natomiast w tradycji kontynentalnej, opartej na rozstrzygnięciach niemieckich, doktorant jest naukowcem, a studia szykują go do pracy na uniwersytecie

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.