Studia MBA

Uczelnie które dają szansę ukończenia kształcenia z programem MBA często współpracują z zagranicznymi szkołami wyższymi, często też dają słuchaczom szansę wyjazdu na edukację do zagranicznej placówki – dotyczy to jednak tylko niektórych studiów MBA. Zwyczajem jest, że studenci takich studiów mają zajęcia z zagranicznymi lektorami. 

Rekrutacja na studia MBA nie jest tylko formalnością, osoba ubiegająca się o przyjęcie musi okazać się dyplomem ukończenia kształcenia na konkretnym kierunku, znajomością języka obcego, a w przypadku wielu lepszych szkól wyższych – także ponad rocznym praktyką w pracy profesjonalnej. Mniej renomowane szkoły wyższe oferują tok studiów z programem Master of Business Administration bez tego wymogu

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.