Studia Medyczne

Absolwenci studiów medycznych bardziej lub mniej bezpośrednio, biorą odpowiedzialność za zdrowie drugiej osoby. Długoletni trud, który musi zostać podjęty przez wszystkich żaków kierunków medycznych, nie idzie jednak na marne. Absolwenci, jako osoby niosące wsparcie, cieszą się bowiem społecznym prestiżem.

W Polsce uczelnie medyczne szkolące późniejszych lekarzy, dentystów, magistrów pielęgniarstwa, farmacji, funkcjonują głównie jako suwerenne uczelnie (akademie lub uniwersytety medyczne). Ponadto poza kształceniem studentów kierunków medycznych bardzo często uczelnie medyczne prowadzą przedsięwzięcia naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne. Absolwent kierunku medycznego może pracować w klinikach, przychodniach lekarskich, stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Studia medyczne dają możliwość także znalezienie pracy poza granicami Polski

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.