Studia Medyczne

Studenci studiów medycznych bardziej lub mniej bezpośrednio, przyjmują odpowiedzialność za życie drugiej osoby. Długoletni trud, który musi zostać podjęty przez wszystkich studentów kierunków medycznych, nie idzie jednak na marne. Absolwenci, jako osoby niosące wsparcie, cieszą się bowiem społecznym podziwem.

W Polsce uczelnie medyczne szkolące przyszłych lekarzy, stomatologów, magistrów pielęgniarstwa, farmacji, działają zazwyczaj jako samodzielne uczelnie (akademie lub uniwersytety medyczne). Dodatkowo poza kształceniem studentów kierunków medycznych bardzo często uczelnie medyczne prowadzą przedsięwzięcia naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne. Absolwent kierunku medycznego może zostać zatrudniony w szpitalach, przychodniach lekarskich, stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Studia medyczne umożliwiają także znalezienie pracy poza granicami Polski

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.