Studia prawo i administracja

Najbardziej ambitni maturzyści decydują się na studia prawo i administracja. Oba kierunki studiów, ściśle ze sobą powiązane, wymagają od żaków wytrwałości i konsekwencji. Upór w dążeniu do celu, jakim jest ukończenie któregoś z wymienionych kierunków, na pewno jest opłacalne. O pracę po tym kierunku kształcenia bowiem jest całkiem łatwo. Studia te dają szereg możliwości rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci prawa znajdą pracę jako adwokaci, radcy prawni, notariusze, sędziowie, specjaliści w urzędach administracji rządowej i samorządowej, eksperci w instytucjach europejskich, specjaliści w działach prawnych firm prywatnych i państwowych itp. Na studentów administracji czekają stanowiska w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach UE, służbach dyplomatycznych, w policji, straży gminnej, ABW czy Agencji Wywiadu. 
Studiowanie prawa i administracji, mimo iż trudne, daje więc ogromne możliwości i szerokie perspektywy odniesienia zawodowego sukcesu. Zatem do wytrwałych Świat należy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.