Szkolenia Unijne

Jednym ze możliwości zdobywania finansowania koniecznego do rozwoju działalności w biznesie są środki inwestycyjne pozyskiwane z projektów wspólnot europejskich. W takiej okoliczności konieczne jest właściwe zarządzanie projektami tak, by jak najlepiej wykorzystać dostępne sposoby finansowania. W takim przypadku ważnym elementem są szkolenia unijne, które pozwalają na podnoszenie edukacji pracowników w wielu dziadzinach.  W wielu projektach, które finansowane są w części ze środków unijnych konieczne jest ścisłe nadzorowanie sposobu wydatkowania pozyskanych środków gdyż przeciwnie konieczne ma możliwość być zwrócenie pozyskanych gotówki. Właściwe zarządzanie projektami pozwala na uniknięcie tego rodzaju problemów. Wymaga to jednakże posiadania przez pracownika sporej edukacji , a ponadto doświadczenia koniecznego dla spełnienia wielu wymogów formalnych, które ustalone są w programach pomocowych. Dziś jedną z tendencji w firmach szczególnie tych nastawionych na korzystanie nowoczesnych technologii jest podnoszenie edukacji pracowników. Tego typu szkolenia unijne koncentrują się na dwóch podstawowych grupach umiejętności. Pierwszą stanowią kwalifikacji typowe dla danej dziedziny biznesu (spółki, działalności) zwane twardymi. W tym przypadku zarządzanie projektami koncentruje się na szkoleniach z wykorzystania nowoczesnych urządzeń produkcyjnych. Jednak szkolenia unijne nakierowana na kwalifikacji miękkie, czyli interpersonalne koncentrują się na wzajemnej współpracy poszczególnych pracowników. Zajęcia, na których wykorzystany jest coaching mentoring przyczyniają się też do sprecyzowania ścieżki rozwoju każdego pracownika ze szczególnym uwzględnieniem osób o priorytetowym znaczeniu dla spółki. Coaching mentoring pozwala następnie rozwijać te kluczowe kwalifikacji i podnosić wydajność pracowników. Spółki stosujące coaching mentoring osiągają lepszą pozycję konkurencyjną.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.