Testy na aplikację notarialną

Forma egzaminu na aplikację radcowską implikuje z miesiąca na miesiąc coraz więcej problemów. W dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć rozwiązania, które by wszystkich zadowalały, a forma egzaminu na aplikacje prawnicze jest jednym z tych zagadnień, co do których osiągnięcie kompromisu jest wyjątkowo niełatwe.
Dotychczasowa forma egzaminu – testy na aplikacje prawnicze, była promoana przede wszystkim przed przedstawicieli ministerstwa, którzy wszędzie podkreślali, że ten sposób weryfikacji wiedzy kandydatów na aplikacje prawnicze jest najbardziej zobiektywizowana, najprostsza do zrealizowania, oceny praz i nie powinna powodować jakichkolwiek kłopotów.
Przeciwnicy testów na aplikacje twierdzą jednakże, że testy na aplikacje prawnicze nie sprawdzają realnej wiedzy i kwalifikacji do stosowania prawa, niemniej jednak tylko umiejętność zapamiętywania dużej ilości materiału, który w wielu przypadkach uczony jest na pamięć.
W gronie innych metod postępowania kwalifikacyjnego na aplikacje prawnicze rozważa się między innymi esej w formie pisemnej oraz dodatkowo egzamin w formie ustnej. Powinno się mieć jednak na uwadze to, że przy coraz większej liczbie osob przystępujących do egzaminu, przeprowadzenie go w jednej z wyżej wymienionych postaci, może być niezwykle trudne, jeżeli generalnie możliwe.
Najdalej idące wydają się postulaty osób, które w ogóle podważają konieczność zdawania egzaminu na aplikacje prawnicze, czy to w formie testu czy też w jakiejkolwiek innej postaci. Środowiska te wnoszą o otwarty dostęp na aplikacje prawnicze dla każdego absolwenta prawa, który wyrazi chęć zdobywania edukacji i podnoszenia osobistych umiejętności pod skrzydłami korporacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.