Ubezpieczenia OC Warszawa

Ubezpieczenia OC Warszawa ochrania od nieszczęśliwych wypadków ludzi którzy zostali poszkodowani w wyniku wypadków z uczestnictwem pojazdów komunikacyjnych. Towarzystwo Ubezpieczeniowe które zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi jest zobligowane do wypłaty odszkodowania jeśli wsiadając, albo podczas wysiadania, jadąc albo podczas załadunku pojazdu lub też w trakcie jazdy na: motocykl, motorower oraz  korzystając z  przyczepy wolnobieżnej sprawimy uszkodzenie, zniszczenie czyjegoś mienia, spowodujemy śmierć obcej osoby lub też osoba poszkodowana dozna uszczerbku na zdrowiu.

Co należałoby wiedzieć? Warto zdawać sobie sprawę, że o ile nasz pojazd samochodowy jest w garażu to i tak musimy płacić składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie Samochodowe, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym powinnaś zawrzeć najpóźniej w dniu, w którym rejestrujemy nasz pojazd. W czasie kiedy samochód bierze udział w ruchu przed zarejestrowaniem, to musi także posiadać ubezpieczenie OC.

Umowa zawierana jest z Towarzystwem Ubezpieczeń na okres 1 roku ( dwanaście miesięcy). Możesz również podpisać umowę na krótszy czas niż 1 rok (tzw. umowa na krótki termin. Jeśli sami nie złożymy pisemnego wypowiedzenia umowy to zostaje ona samoczynnie przedłużona na kolejny rok. Jeżeli zakupimy auto od jego wcześniejszego właściciela to możemy korzystać z jego OC przez maksymalnie miesiąc. Wyjątkiem jest sytuacja w której nasze auto zostanie przedtem przerejestrowany. Polisa albo inny dokument, potwierdzający podpisanie OC ubezpieczenia. Te dokumenty musimy pokazywać organom, które uprawnione są do kontroli naszych samochodów i dokumentów. Rezygnacja z OC możliwa jest wtedy, gdy dokonamy wyrejestrowania auta.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.