Ubezpieczenia Warszawa

Ubezpieczenia Warszawa to m.in. ubezpieczenia w Compensa to towarzystwo ubezpieczeń. Compensa TU S.A., która zaczęła działalność na terenie Polski od początku lat 90. ubiegłego wieku. Spółka podlega austriackiej Vienna Insurance Group, będącej liderem w branży ubezpieczeń w środkowo-wschodniej Europie. Compensa TU S.A. kieruje własną ofertę do osób indywidualnych, jak również mniejszych, dużych firm , a ponadto wielkich firm. W skład ubezpieczeń wchodzą m.in. Compensa Warszawa ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenie komunikacyjne, samochodowe ubezpieczenie, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i pozostałe ubezpieczenia. Z kolei Compensa TU na Życie S.A.. Compensa  Warszawa – Compensa TU na Życie dla spółek to dodatkowo produkty ochronne, finansowe.

Towarzystwo Ubezpieczeń HDI to TU (towarzystwo ubezpieczeniowe), które na polskim rynku prowadzi działalność od ponad dwudziestu lat. HDI Asekuracja proponuje ubezpieczenia związane z komunikacją m.in. ubezpieczenie komunikacyjne OC i ubezpieczenie autocasco i inne samochodowe ubezpieczenia. Wielu z Was zapewne pomyślało jak i kiedy zgłosić szkodę? Wtedy wybieramy się do Regionalne Centrum Likwidacji Szkód. Możemy też wysłać korespondencję do Regionalnych Centrów Likwidacji Szkód. Innym sposobem jest e-mail do RCLS. Oględziny uszkodzonego pojazdu samochodowego zostaną przygotowane w POS na miejscu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.